Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Perlesenan

Bahagian Perlesenan melaksanakan dua perkhidmatan, iaitu;

a)   Pendaftaran Lesen Pembina, Sijil Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Pendaftaran Syarikat Pembekal

b)   Kebenaran Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda


PENDAFTARAN LESEN PEMBINA, SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN 

SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT PEMBEKAL


Syarikat yang berhasrat untuk menjalankan sebarang aktiviti dan perniagaan pembinaan hendaklah terlebih dahulu memperolehi Lesen Pembina (Builder's License) di Kementerian Pembangunan.


TUJUAN PENDAFTARAN

a) Selaras dengan keperluan Perintah Kawalan Bangunan, 2014 (Building Control Order, 2014) Bahagian VII - Licensing of Builders, KementerianPembangunan telah mula mendaftarkan dan mengeluarkan Lesen Pembina pada bulan Jun 2017.

b) Memastikan syarikat-syarikat yang berdaftar mempunyai kemahiran, kelayakan dan kompetensi teknikal di samping pengurusan keusahawanan yang bersesuaian dalam industri pembinaan.

c) Memastikan hanya syarikat-syarikat yang benar-benar berkelayakan dan berdaftar di Kementerian Pembangunan sahaja yang dibenarkan untuk menjalankan perniagaan / kerja-kerja dalam industri pembinaan. 

d) Mewujudkan suasana industri pembinaan yang sihat.

e) Menggalakkan dan memajukan syarikat-syarikat di dalam industri pembinaan untuk berdaya saing, berdaya maju, berdaya tahan dan sentiasa meningkatkan kualiti kerja yang tinggi.


1. LESEN PEMBINA

Merujuk Building Control Order, 2014, Bahagian VII – LICENSING OF BUILDERS;

 • "Mana-mana orang yang menjalankan perniagaan pembinaan atau orang yang dilantik selaku wakil untuk menjalankan perniagaan pembinaan perlu berdaftar selaku Pembina."
 • "Barangsiapa yang mengiklan atau menjalankan perniagaan pembinaan tanpa berdaftar selaku Pembina (tidak mempunyai Lesen Pembina) – ia boleh disabit kesalahan." 

Pembina hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung didalam Building Control Order, 2014 terutama Bahagian II – Divisyen 3 (15) Duties of Builders

 

2. SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR

 • Syarikat yang berhasrat untuk mengikuti tawaran atau sebutharga bagi projek pembinaan Kerajaan hendaklah berdaftar dan mempunyai Sijil Pendaftaran Kontraktor di Kementerian Pembangunan.
 • Syarat-syarat pendaftaran bolehlah dirujuk didalam Buku Prosedur Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal Kementerian Pembangunan Edisi 2020 yang boleh didapati di Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan dengan harga $3.00.

 

3. SIJIL PEMBEKAL

 • Syarikat yang berhasrat untuk mengikuti tawaran atau sebutharga pembekalan bahan-bahan binaan hendaklah berdaftar dan mempunyai Sijil Pembekal di Kementerian Pembangunan.
 • Syarat-syarat pendaftaran bolehlah dirujuk didalam Buku Prosedur Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal Kementerian Pembangunan Edisi 2020 yang boleh didapati di Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan dengan harga $3.00.

 

SYARAT-SYARAT UMUM PENDAFTARAN

 • Syarikat hendaklah terlebih dahulu berdaftar di Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan (ROCBN) dan/atau Pejabat Pendaftar Koperasi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Negara Brunei Darussalam
 • Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang terkandung mengikut kelas dan kategori pendaftaran seperti yang dinyatakan didalam Jadual berikut;

JADUAL A – LESEN PEMBINA

JADUAL A1 – SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR

JADUAL PEMBEKAL

JADUAL G – KETERANGAN DAN KEPERLUAN SUBKATEGORI KERJA


 • Lain-lain syarat dan keperluan hendaklah dirujuk didalam Building Control Order, 2014 yang boleh didapati di Jabatan Percetakan Kerajaan dan Buku Prosedur Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal Edisi 2020 di Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan.


TATACARA MENGHADAPKAN PERMOHONAN

Bagi syarikat yang berhasrat untuk mendaftar Lesen Pembina, Sijil Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Pembekal bolehlah memohon secara atas talian melalui Contractor Supplier Records (CSR) system di https://online.mod.gov.bn/abci
SENARAI SEMAK DOKUMEN

 

PEMBAYARAN YURAN

 • Yuran proses pendaftaran adalah sebanyak B$50.00 bagi setiap permohonan.
 • Bagi permohonan yang diluluskan, yuran pendaftaran bagi tempoh 3 tahun adalah dikenakan mengikut kelas dan kategori pendaftaran yang diluluskan.

JADUAL YURAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR

JADUAL YURAN PENDAFTARAN PEMBEKAL