Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMuat Turun Borang

permohonan kemajuan1.0.png

UNTUK KEGUNAAN ORANG BERKELAYAKAN (ARKITEK / JURUTERA PROFESIONAL)

Borang A - Permohonan Kebenaran Pelan Kemajuan
Group 66 (1).png

Borang Permohonan Perubahan Kepada Pelan Yang Telah Diluluskan
Group 66 (1).png

Borang C - Kebenaran Memulakan Kemajuan
Group 66 (1).png

Borang Pengakuan Pembelian Kabel​ 
Group 66 (1).png

Borang E - Permohonan Kesiapan Kemajuan
Group 66 (1).png

​Borang Sijil Kesiapan Pembina bagi Kerja-Kerja Bangunan (BCC)
Group 66 (1).png

​Borang Sijil Kesiapan bagi Kerja-Kerja Bangunan (CCC)
Group 66 (1).png

Borang JPKE - Borang tanya Perangkaan Pembinaan

Group 66 (1).png

Permit bagi Memulakan Kerja-Kerja Meroboh Bangunan -  TERKINI!​​
Group 66 (1).png​​
Senarai semak laporan pemeriksaan:

​EEC Design Data Template
Group 67.png

​Laporan Pemeriksaan Kesiapan (OP) Kemajuan
Group 66 (1).png

​Laporan Pemeriksaan Bersama (Joint Inspection)
Group 66 (1).png

Laporan Pemeriksaan Kesiapan Rumah
Group 66 (1).png

​Laporan Pemeriksaan Kesiapan Kerja Tanah

Group 66 (1).png


permohonan perlesenan.png 

UNTUK KEGUNAAN PEMBINA, KONTRAKTOR, PEMBEKAL & SYARIKAT PENGIKLAN​​
LESEN PEMBINA & SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR

​Pendaftaran Lesen Pembina

Group 66 (1).png

Pendaftaran Sijil Kontraktor

Group 66 (1).png

Keperluan Pendaftaran Lesen Pembina dan Kontraktor

Group 66 (1).png

Kelas dan Kategori Pendaftaran Lesen Pembina dan Kontraktor

Group 68.png

​Senarai Semak Dokumen (Lesen Pembina / Sijil Kontraktor)

Group 68.png
SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT PEMBEKAL 

​Pendaftaran Sijil Pembekal


Group 66 (1).png

Senarai Semak Dokumen (Sijil Pendaftaran Syarikat Pembekal)

Group 68.png

Kategori Kerja Perbekalan

Group 68.png
SYARIKAT PENGIKLAN

​Pendaftaran Syarikat Pengiklanan

Group 68.png

​Kebenaran Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda

Group 70.png
​Pelan-Pelan Permohonan:

Pelan A- Pelan tapak Lokasi Pemasangan

Group 66 (1).png

Pelan B - Tempat Letak Pemasangan

Group 66 (1).png

Pelan C - Butiran Lengkap Lakaran

Group 66 (1).png

​Pelan D - Ukuran / Sukatan

Group 66 (1).png

​Pelan E - Bahan, Warna dan Ketinggian

Group 66 (1).png

​Pelan F - Cadangan Tulisan Jawi

Group 66 (1).png

​Pelan G - Logo dan Pengertian

Group 66 (1).png


permohonan persijilan.png

UNTUK KEGUNAAN PEMBEKAL, MAKMAL, PERUNDING QMS​​

Pendaftaran Sebagai Badan Persijilan (Certification Body)
Group 66 (1).png

Pendaftaran Sebagai Perunding bagi Syarikat-Syarikat yang ingin melaksanakan ISO 9000
Group 66 (1).png

Permohonan Skim Produk Bahan Binaan
Group 66 (1).png

Pendaftaran Persijilan Bahan Asas Pembinaan
Group 66 (1).png

​Permohonan Skim Produk Bahan Binaan 'Sustainable' - TERKINI!
Group 66 (1).png

​Pendaftaran Pengimport Bahan Asas Pembinaan
Group 66 (1).png

Pendaftaran Akreditasi Makmal
Group 66 (1).png

​Pendaftaran Sebagai Organisasi Latihan (ISO Management System)
Group 66 (1).png

​Borang Permohonan Lesen Perlombongan Galian
Group 66 (1).png

​Borang Kaji Selidik Bahan Asas Pembinaan 2020
Group 67.png
Permohonan Pendaftaran sebagai 'Accredited Checker' :

​Borang Permohonan untuk Pendaftaran sebagai 'Accredited Checker'

Group 66 (1).png