Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

PENUTUPAN SEMENTARA KAUNTER-KAUNTER ABCI (TEMPORARY CLOSURE OF ALL ABCi COUNTERS)

Bandar Seri Begawan, Sabtu, 21 Mac 2020.

Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ingin memaklumkan kepada orang ramai berikutan penularan virus COVID-19 bahawa SEMUA PERKHIDMATAN KAUNTER pembayaran, perjumpaan, pertanyaan dan aduan ABCi akan ditutup sementara bermula pada 21 Mac 2020.

 

Orang ramai disarankan untuk mengajukan pertanyaan atau aduan melalui telefon, hotline ABCi atau email seperti berikut:

Hal pendaftaran dan perlesenan                     2382 426

Hal aduan dan penguatkuasaan                      2381 430

Hal kebenaran kemajuan                                  2380 428

Hotline                                                                8140 365 (WhatsApp dan SMS sahaja)

Emel                                                                     abci.customerservice@mod.gov.bn

 

Bagi penghantaran PERSURATAN AM bolehlah menghantar sebarang persuratan melalui email abci.office@mod.gov.bn.

 

Penutupan sementara ini bertujuan untuk mengurangkan interaksi orang ramai bersama pegawai dan kakitangan ABCi di kaunter pembayaran, perjumpaan, pertanyaan dan aduan. Sehubungan dengan itu, pihak Autoriti juga ingin memohon maaf bagi sebarang kesulitan yang dihadapi terutamanya di dalam hal tempoh memproses permohonan.

 

Sebarang maklumat lanjut bolehlah diperolehi dengan melayari laman sesawang www.abci.gov.bn.


Bandar Seri Begawan, Saturday, 21 March 2020.

The Authority on Building Control and Construction Industry would like to inform the public, in light of COVID-19 situation in Brunei Darussalam, that ALL COUNTERS for discussions, queries and complaints will temporarily be closed from 21 March 2020.

 

The public is advised to direct queries and complaints via landlines, hotline ABCi or email as followed:

Registration and licensing matters                 2382 426

Complaints and enforcement matters            2381 430

Building approval matters                               2380 428

Hotline                                                               8140 365 (WhatsApp and SMS only)

Email                                                                  abci.customerservice@mod.gov.bn

 

All GENERAL CORRESPONDENCE may be sent via email at abci.office@mod.gov.bn.

 

This temporary closure serves to reduce the amount of interaction between the public and ABCi officers and staff at the service counters. The Authority would also like to apologise in advance for any inconvenience particularly in duration for processing applications.

 

For any further information, the public may visit the Authority's website at www.abci.gov.bn

Attachments