Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

GARISPANDUAN LANGKAH-LANGKAH KAWALAN COVID-19 BAGI INDUSTRI PEMBINAAN SEMASA FASA PERALIHAN

Syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan, Kementerian Pembangunan dibenarkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti semasa fasa peralihan bermula 19 November 2021 dalam Rangka Kerja Pemulihan COVID-19 Kebangsaan dengan mengambil kira beberapa perkara yang digariskan di dalam garispanduan dibawah.Dokumen-dokumen dan maklumat bagi industri pembinaan berkaitan dengan pengawalan penularan wabak COVID-19 boleh didapati di sini.

Attachments