Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Penguatkuasa

Bahagian Penguatkuasa memastikan kerja-kerja bangunan, pemasangan iklan, periodic inspection, retrofitting, bangunan yang berbahaya, penambahan bangunan yang tiada kebenaran, kebersihan bangunan adalah dipantau menurut peraturan dan mematuhi Perintah Kawalan Bangunan, 2014 (Building Control Order, 2014).

Bahagian ini juga berfungsi untuk menangani aduan-aduan daripada orang ramai.

Orang ramai bolehlah membuat aduan-aduan yang berkaitan melalui kaunter perkhidmatan ABCi, Talian Darussalam 123, persuratan, e-mel ataupun teks Whatsapp.