Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDokumen Rujukan Industri

​NOTA TEKNIKAL INDUSTRI / INDUSTRY TECHNICAL NOTE

Nota Teknikal Industri berkenaan dibawah menyediakan panduan bagi pihak yang berkepentingan di dalam industri pembinaan mengenai perubahan samaada kepada undang-undang, garispanduan mahupun keperluan semasa menghadapkan permohonan melibatkan perkhidmatan ABCi. Nota ini membantu syarikat-syarikat untuk memastikan permohonan-permohonan dihadapkan mengikut keperluan perintah dan peraturan yang berkuatkuasa.

  
  
  
28/12/20232023/ITN/05ITN-05-2023 Permohonan Permit Kerja-kerja Meroboh
20/11/20232023/ITN/04ITN-04-2023 SHENA Building Operations-Works Engineering Construction
18/09/20232023/ITN/03ITN-03-2023 Site Report vs Pre-construction Survey
15/02/20232023/ITN/02ITN-02-2023 BA Kerja Tanah
03/01/20232023/ITN/01ITN-01-2023 Sijil Form C
19/09/20222022/ITN/06ITN-06-2022 - Kerja-kerja Meroboh - Demolition
20/07/20222022/ITN/05ITN-05-2022 Perubahan kepada Tatacara Permohonan Pembina, Kontraktor dan Pembekal
09/07/20222022/ITN/04ITN-04-2022 Cukai Bangunan
09/05/20222022/ITN/03ITN-03-2022 Garispanduan Rekabentuk Minima bagi Domitori Pekerja Tempat Tinggal Pekerja Sementara dan Bukan Domitori
07/05/20222022/ITN/02ITN-02-2022 Building Guideline and Requirements 2021 (BGR)
08/01/20222022/ITN/01ITN-01-2022 Pengakuan Pembelian Kabel
14/11/2019LBDC 01/2019Local Business Development (LBD) Circular


CALL TO INDUSTRY

Call to Industry dibawah menyeru kepada syarikat-syarikat yang berkepentingan di dalam industri pembinaan untuk mengambil tindakan dan memberikan kerjasama kepada agensi-agensi dalam memberikan maklumat.

  
  
  
19/08/20232023/CTI/03CTI-03-2023 Pendaftaran Accredited Checker 2024
17/08/20232023/CTI/02CTI-02-2023 Notifikasi Invois Bagi Pembayaran Perkhidmatan melalui OCBS
24/01/20232023/CTI/01CTI-01-2023 Pembayaran Perkhidmatan ABCi melalui OCBS
29/10/20222022/CTI/04CTI-04-2022 Penyeliaan Tapak-tapak Pembinaan
23/08/20222022/CTI/03CTI-03-2022 Pengemaskinian Maklumat Syarikat
08/08/20222022/CTI/02CTI-02-2022 Pendaftaran Accredited Checker 2023
07/07/20222022/CTI/01CTI-01-2022 Notis bagi menghadapkan permohonan CSR tidak lewat 22 Julai 2022


NOTA PANDUAN INDUSTRI / INDUSTRY GUIDANCE NOTE

Nota Panduan Industri berkenaan dibawah menyediakan panduan praktikal bagi pihak yang berkepentingan di dalam industri pembinaan mengenai pengurusan perkhidmatan dan peringatan semasa bagi industri pembinaan. Panduan ini membantu syarikat-syarikat untuk mematuhi undang-undang, menyesuaikan operasi syarikat mengikut keperluan perintah dan peraturan yang berkuatkuasa.

  
  
  
18/06/20242024/IGN/02IGN-02-2024 Fungsi Request Amendment dalam Sistem OneBiz
09/03/20242024/IGN/01IGN-01-2024 Pendaftaran Persijilan Produk Sustainable
02/12/20232023/IGN/03IGN-03-2023 Building Control Act Penggal 256
30/08/20232023/IGN/02IGN-02-2023 Persijilan Bahan Asas Binaan Bagi Konkrit Siap Pakai
01/07/20232023/IGN/01IGN-01-2023 Pengemaskinian TPOR Proses Kemajuan
13/08/20222022/IGN/02IGN-02-2022 Kursus bagi syarikat-syarikat
04/08/20222022/IGN/01IGN-01-2022 Lokasi Dilarang Memasang Iklan Sementara