Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSkim Produk Bahan Binaan

  • Syarikat Pembekal bolehlah menghadapkan permohonan melalui e-mel cmc.abci@mod.gov.bn 
  • Borang Skim Produk Bahan Binaan boleh didapati di sini
  • Tatacara menghadapkan permohonan melalui e-mel boleh didapati di sini.

skim binaan2.png