Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLesen Pembina

​​​​​​​​​​Merujuk Building Control Order, 2014, Bahagian VII – LICENSING OF BUILDERS;​

"Mana-mana orang yang menjalankan perniagaan pembinaan atau orang yang dilantik selaku wakil untuk menjalankan perniagaan pembinaan perlu berdaftar selaku Pembina."
"Barangsiapa yang mengiklan atau menjalankan perniagaan pembinaan tanpa berdaftar selaku Pembina (tidak mempunyai Lesen Pembina) – ia boleh disabit kesalahan." 
Pembina hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung didalam Building Control Order, 2014 terutama Bahagian II – Divisyen 3 (15) Duties of Builders.

​SYARAT-SYARAT UMUM PENDAFTARAN

​Syarikat hendaklah terlebih dahulu berdaftar di Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan (ROCBN) dan/atau Pejabat Pendaftar Koperasi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Negara Brunei Darussalam

Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang terkandung mengikut kelas dan kategori pendaftaran seperti yang dinyatakan didalam Jadual A1.

Lain-lain syarat dan keperluan bolehlah dirujuk didalam 

​TATACARA MENGHADAPKAN PERMOHONAN

​Bagi syarikat yang berhasrat untuk mendaftar Lesen Pembina bolehlah merujuk ITN-05-2022 Perubahan kepada Tatacara Permohonan Pembina, Kontraktor dan Pembekal bagi prosedur terkini.


​PEMBAYARAN YURAN
​Bagi sebarang maklumat lanjut, sila hubungi ukpp.abci@mod.gov.bn