Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPengimportan Bahan Bukan Kawalan Industri Pembinaan

Bagi pengimportan bahan-bahan yang memerlukan pengesahan bahawa bahan berkenaan bukan diimport bagi tujuan kerja-kerja pembinaan.​

1. Hadapkan permohonan melalui emel irm.abci@mod.gov.bn
Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen berkenaan:

  • Surat mengesahkan bahawa bahan bukan digunakan untuk kerja-kerja pembinaan termasuk spesifikasi, jumlah serta kegunaan utama bahan berkenaan.
  • Sertakan resit pembayaran yang menunjukkan harga, jumlah dan tempat asal bahan berkenaan.
2. Permohonan akan diteliti dan diberikan maklumbalas dalam tempoh 7 hari
  • Surat keputusan akan dikeluarkan bagi membawa masuk bahan berkenaan
  • Surat akan mengandungi bilangan rujukan yang perlu dimaklumkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja
3. Pemohon bolehlah menghadapkan surat berkenaan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi pengesahan.

​Bagi sebarang maklumat lanjut, sila hubungi irm.abci@mod.gov.bn.​​