Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPendaftaran Organisasi Latihan

​Organisasi latihan yang menawarkan latihan mengenai sistem pengurusan berkaitan dengan ISO (ISO 9000 QMS, ISO 14000 EMS) bolehlah berdaftar di Kementerian Pembangunan dengan memenuhi syarat-syarat minima seperti berikut:

  1. Pelatih harus mempunyai kelulusan pendidikan peringkat ijazah sarjana muda (Degree) atau sebanding
  2. Pelatih hendaklah telah menjalani latihan dalam sistem pengurusan dan memiliki kelayakan profesional dalam bidang ini adalah suatu kelebihan
  3. Pelatih mempunyai pengetahuan dan kefahaman mengenai piawaian ISO 9000 dan/atau ISO 14000;
  4. Pelatih yang berdaftar sebagai IRCA lead/principal auditor adalah suatu kelebihan​
  5. Perunding yang mempunyai pengalaman dalam pengauditan (external audit) menurut sistem pengurusan kualiti ISO 9000 / ISO 14000 adalah suatu kelebihan.

Bagi sebarang maklumat lanjut, sila hubungi ids.abci@mod.gov.bn.​